Účelová zbierka na zhromaždení 5.8.2018

Na zhromaždení 5.8.20018 bude vykonaná účelová zbierka na pomoc pre rekonštrukciu domu vo Volovci na Ukrajine, ktorý bude v budúcnosti slúžiť ako miesto stretnutí a aktivít miestnych kresťanov.

Aj touto zbierkou vás chceme pozvať k účasti na našej sociálno-misijnej službe vo Volovci v týždni od 5.8.2018 do 11.8.2018.

Na tento výjazd vycestuje asi 12 ľudí z nášho zboru.

Ich službou bude pomoc pri organizovaní tábora pre deti a tiež pomoc pri rekonštrukcii domu vo Volovci.

Náklady na zaplatenie murára na 6 dní, kúpa miešačky, piesok, cement, drevo, odvoz odpadu.. atď. nie sú veľké. Nejakí darcovia sa už vopred zapojili. Stačilo by nám na tento týždeň ešte cca 300€. Bolo by však dobré, aby práce mohli pokračovať aj po našom výjazde a tak sme sa rozhodli pozvať vás ku tejto zbierke.

Prispieť môžete tiež na účet zboru 0171892437/0900 (IBAN: SK3809000000000171892437) s použitím variabilného symbolu 888

No a hlavne, nezabudnime sa modliť za Božie požehnanie Jeho diela vo Volovci aj počas nášho výjazdu.