Aktuálne informácie o výjazde na Ukrajinu

Už len posledná nedeľa, kedy môžete darovať veci na Ukrajinu, pretože 4. augusta odchádzame o 7.00. Posledný možný termín na darovanie je sobota 3. augusta.

Máme ešte posledné tri voľné miesta v autobuse.

Účelová zbierka na zhromaždení pre Ukrajinu sa uskutočnila v nedeľu 28. júla. Výťažok vo výške 1074,- € bude určený na stavbu, tábor, následnú prácu po našom odchode.

Variabilný symbol 888 je k dispozícii nonstop, ale ak chcete prispieť elektronicky, peniaze pošlite do 31. júla, aby sme stihli zrealizovať prevod a výber pred odchodom.

Ďakujem.

Peter Málach