Prihlasovanie na Ukrajinu

Už len 5 týždňov do odchodu…

Prihlasovanie na Ukrajinu sa uzatvára…

Potrebujeme nahlásiť finálne počty…

Prihlášky prijímame do 7. júla

Poprosíme o vašu súčinnosť….

Ďakujeme…

Neváhajte a prihláste sa cez tento link

Ukrajina – na detskom tábore očakávame 100 detí – športy, ručné práce, účasť v tímoch, práca na stavbe modlitebne, oprava domčeka starenky, stretnutie s mládežou večer na štadióne.

Termín: 4. – 11. augusta 2019

Cena: 100 eur, v prípade potreby vieme pokryť časť nákladov (ak treba aj väčšiu).

Určite nám dajte vedieť, ak by cena mala byť jediným dôvodom vašej neúčasti.

Nezabudnite na PLATNÝ CESTOVNÝ PAS!!!

4. augusta 2019

6.30 – príchod na parkovisko Cablkova 3, naloženie batožiny
7.00 – odchod
11.00 – 12.00 – príchod do Kráľovej Lehoty, kde sa k nám pridajú účastníci CAMPFESTU
11.45 – 12.45 – odchod smer hranice Vyšné Nemecké
17.00 – 18.00 – príchod na hranice, časový posun +1 hodina
20.00 – 21.00 – prechod hraníc
22.00 – 23.00 – príchod do Volovca, ubytovanie

5. augusta 2019

8.00 – spoločné raňajky, rozdelenie do aktivít
8.45 – odchod do školy
9.00 – začiatok tábora
9.10 – odchod na stavbu

ostatné detaily neskôr…

Vzhľadom na zákonnú povinnosť dodržiavať prestávky a maximálny čas jazdy počas jedného dňa, je dochvíľnosť a dodržiavanie harmonogramu nevyhnutné.

Financie FUND RAISING…..predmet na modlitby….. 2135 €

 • 120 € – prenájom priestorov školy (4 dni)
 • 240 € – občerstvenie pre účastníkov tábora: žemľa + nápoj (100 detí x 4 dni)
 • 270 € – strava ukrajinského tímu (15 ľudí x 4 dni)
 • 105 € – ubytovanie ukrajinského tímu (15 ľudí x 2 noci)
 • 100 € – preplatenie cestovných výdajov ukrajinského tímu (200 km x 4 dni)
 • 100 € – materiál na ručné práce, výhry – ceny do súťaží
 • 200 € – oprava domčeka starenky
 • 1000 € – materiál na stavbu modlitebne počas našej návštevy

Možné zdroje

 • účastníci zájazdu a ich priatelia a známi
 • príspevok od zboru/zborov BJB
 • príspevok od Rady BJB – misijný fond rok 2019
 • dary na účet zboru BJB Viera, IBAN: SK38 0900 0000 0001 7189 2437, variabilný symbol: 888