Veľkonočná zborová opekačka, 28.3.2016

Fotil: Jozef Petrovič