Video záznam z pozemskej rozlúčky s milovaným otcom, bratom, priateľom a mužom činu – príkladom viery, ktorá žila lásku, Vladkom Stupkom.

Napriek tomu, že nám bude veľmi, VEĽMI chýbať, vieme, že teraz je už v iných dimenziách priestoru ako len našich pozemských 3och, a v inej dimenzii času ako len našej pozemskej 1dinej.

Ako Kresťania, veriaci v biblického Boha, veríme z celého srdca, že smrťou sa jeho život neskončil – práve naopak, začal žiť ŽIVOT NOVÝ, bez choroby, bolesti a iných limitácií ako ich poznáme tu, v plnom potenciále svojej duše a ducha vo sfére, ktorú tu na zemi zvykneme označovať aj ako „nebo“.

Z tohto dôvodu, aj napriek emocionálnej strate a bolesti z jeho odchodu, prežívame NÁDEJ spojenúaž s radosťou, že ho budeme môcť ešte raz stretnúť – tam na druhom brehu, spolu s Pánom Ježišom a Nebeským Otcom…

VIDEO JE MOŽNÉ ZHLIADNUŤ TU (prosím prepošli/prepošlite tento odkaz aj ostatným priateľom, známym, či súrodencom, ktorí sa napr. nemohli zúčastniť na pohrebnom obrade, alebo by mali z akéhokoľvek iného dôvodu záujem stať sa aspoň sprostredkovane na ňom účastníkmi) :

https://www.youtube.com/watch?v=qL9F7BNG82I