Výjazd do ZSS Samaritán – Tekovské Lužany

V októbri znova pripravujeme celodennú návštevu spojenú so službou v ZSS Samaritán – Tekovské Lužany. Ak dá Pán zdravia a života, plánujeme ju uskutočniť

v stredu 2. októbra 2019.

Stretneme sa o 7:45 hod. na parkovisku cintorín Ružinov – Vrakuňa. Odchod je o 8:00 hod. Predpokladaný príchod je o 18:00 hod. znova na parkovisku cintorín Ružinov – Vrakuňa. Predpokladaná cena dopravy a obeda je spolu 10,- €.  Obedovať budeme spoločne v reštaurácii.

Téma našej služby je evanjelizačná, teda radostná so spevom.    

V zariadení Samaritán by uvítali, keby sme znova tak ako každý rok priniesli posteľnú bielizeň, paplóny, vankúše, uteráky, kuchynské utierky, zdravotnícke potreby pre seniorov a rôzne veci do kuchyne, ale aj knižky, bavlnu a pod. veci na ručné práce. Tieto veci môžete odovzdať Marekovi Antalíkovi (0948 016 464) v nedeľu po zhromaždení 15. alebo 29. septembra 2019.

Radi by sme im doniesli aj niečo napečené, tak prosíme sestry, keby na to nezabudli.

Uvítame ak sa tejto návštevy zúčastnia aj bratia a sestry, ktorí nenavštevujú senior klub. Srdečne ste všetci vítaní!

Prosíme všetkých, ktorí sa chcú tejto služby zúčastniť, aby sa do 20. septembra prihlásili na moju mailovú adresu makovini.jana@gmail.com, alebo zavolali na telefónne číslo 02/45242592 alebo 0903 752 974.

Počet miest v autobuse je 50.

Prosím, keby ste na túto návštevu mysleli na svojich modlitbách.

Ďakujem,

Jana Makovíni