Výzva JAS-ákom

Milí Jasáci všech Jasů!
Do 50. výročí Jasu sice ještě rok chybí, ale vzhledem k tomu, že nevím, jestli ho někdo bude pořádat, dovoluji si vás pozvat k zavzpomínání na tento fenomén, kterým jsme společně prošli.
Z pověření VV BJB vás zvu na konferenci 100 let BJB do Litoměřic. Tam bychom měli jako Jasáci zazpívat několik písní. Termín konference je 25.-27.10.2019, nás se týká sobota 26.10. Po sobotním obědě bychom měli míst první čas k nácviku a k večeru proběhne zvuková zkouška, při večerním shromáždění pak bude náš prostor.
Vybral jsem těchto 5 písní:
Jsme rodina
Bůh miloval svět
Malé dítě
Píseň chvály
Nech Pánovi pieseň znie
Vím, že jste některé z písní ve vaší éře nezpívali, není však možné vybrat jen z jednoho časového úseku a vždy proto budou některé písně pro někoho nové. Na druhou stranu zase vím, že stále jste výborní zpěváci sboru, který kdysi nesl přívlastek „výběrový“, proto věřím, že nácviku budete věnovat patřičný čas a uděláme doma i na pódiu vše, aby výsledek byl požehnáním pro nás i posluchače.
Kontaktujte mne prosím na email: jirilucan@gmail.com, abych věděl s kým mohu počítat. Zároveň mi prosím napište, kdo a jaký hlas, případně sólo, či kvatret v jednotlivých písních zpíval. V odpovědi vám pak pošlu zpěvník s písněmi. V papírové podobě ho pak dostanete přímo v Litoměřicích.
Věřím, že se nás sejde hodně a moc se na vás těším (a dopředu se omlouvám, když vás na první pokus nepoznám)!
Prosím pošlete tuto pozvánku všem Jasákům, na které si vzpomenete!
Váš Jirka Lučan