Zbierka na Ukrajinu

Pre deti od 7 do 17 rokov, ktoré prídu v lete na tábor na Ukrajine, zbierame plyšáky, autíčka a pod. Ak nemáte hračky, zbierame aj školské potreby a pomôcky, ktoré môžete kúpiť za 5€ – 10€ alebo takouto sumou prispieť na ich nákup.

Hračky a školské potreby môžete priniesť v nedeľu do zhromaždenia a dať ich Dominikovi Hlaváčikovi, Matejovi Kucekovi, prípadne Peťovi Málachovi.

Zbierka prebieha do 3. augusta.

ĎAKUJEME