Zborový spev – ponuka

Ponúkame všetkým záujemcom o zborový spev možnosť pripojiť sa k našim spevákom, 

aby sme takto spoločne mohli poslúžiť na 

Vianočnom koncerte 2019 

v modlitebni na Palisádach v dňoch 14. a 15. decembra o 17.00 .

Nácviky budú pravidelne vždy v nedeľu od 18.00 a v zime od 17.00.

Prvý nácvik bude 13. októbra o 18.00. 

Ak má niekto záujem, nech mi napíše na moju emailovú adresu slavokral.ba@gmail.com. Ja si túto adresu uložím do zoznamu spevákov a budem mu posielať všetky potrebné informácie. Ponuka platí aj pre hráčov na sláčikové a dychové hudobné nástroje (flauta, hoboj, lesný roh).

Ak sa táto spolupráca osvedčí, môžeme v nej pokračovať do Veľkej noci, lebo aj v tomto období robíme veľkonočné koncerty.

Posielam aj piesne z nášho posledného koncertu ako sú uložené na YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLi8hOj5NHd_4uzNVGHJDSP6TLWpZW3O98

Ďakujem a prajem požehnané dni,

Slávo Kráľ