Zborový tábor 2020

Milé sestry a bratia, členovia a priatelia zboru Viera,

veríme, že aj uprostred týchto pohnutých časov prežívate Božiu prítomnosť a konanie vo svojom živote. My sa modlíme za vás a zároveň sa za pochodu učíme, ako viesť zbor v tejto situácii. V dohľadnej dobe sa dozviete o krokoch, ktoré podnikneme a ktoré, dúfame, nám pomôžu fungovať ako jeden zbor, aj keď obmedzene.

Ja sa na vás v mene staršovstva obraciam s informáciou o zborovom tábore (ZT) v auguste tohto roka. Áno, uvedomujeme si, že v súčasnosti je ťažké až nemožné robiť si takéto dlhodobejšie plány. Nikto nevie, aké budú najbližšie mesiace a všetko, čo sa teraz naplánuje, sa môže úplne zmeniť. Ale ak by sa situácia s koronavírusom zlepšila počas najbližších mesiacov do tej miery, že by sme ZT mohli mať, musíme ho začať plánovať už dnes. Budeme flexibilní, ale zároveň pripravení aj na lepšiu alternatívu.

Členovia Zborovej rady už od nás dostali email o tom, aký typ tábora zamýšľame urobiť. Možno ste už od nich aj dostali nejaké informácie. Ako starší sme sa zaoberali témou nášho ZT zaoberali dosť dlho a intenzívne. Nielen jeho termínom, obsahom a programom, ale aj jeho celkovou filozofiou, zameraním a tým, aké miesto má mať v živote a smerovaní nášho zboru.

Po dlhších debatách a aj modlitbách sme sa rozhodli, že ak to teda budú okolnosti umožňovať, ZT v roku 2020 urobíme úplne inak ako tie z posledných rokov, a to filozoficky a aj prakticky.

Chceme aj ZT urobiť súčasťou vízie „Nežijeme pre seba“ a ísť týmto smerom. Chceme zmeniť tábor na konkrétnu pomoc v nejakej komunite alebo niekomu inému v jeho službe. Preto sme sa rozhodli, že ZT v tomto roku bude mať formu „brigádnického“ alebo „pracovného“ tábora. Otvorila sa nám možnosť poslúžiť organizácii YWAM na ich objekte v Lučatíne a rozhodli sme sa ju využiť. Poslúžime im tak, že im pomôžeme zveľadiť ich priestory cez stavebné a iné práce, ktoré im veľmi pomôžu.

Termín tábora je stanovený na 25.-29. augusta. Samotná brigáda by bola v dňoch 26.-28., ale je možné, že nakoniec to budú len dva dni a jeden deň si urobíme iný program. Počas dňa by sme pracovali a večerný program by sme mali spoločný.

Chceli sme aj vás pozvať a aj priamo vyzvať do tejto inej vízie a filozofie a aj náplne nášho ZT. Veríme, že je to ten model, ktorý nás posunie ako zbor od doterajšieho typu tábora zameranému do veľkej miery (alebo úplne?) len na nás k takému, ktorý niekomu hmatateľne poslúži a nás posunie k inému zmýšľaniu a konaniu, teraz a aj v budúcnosti. Chceli by sme náš ZT urobiť takým, ktorý nám všetkým pomôže rásť a zároveň ovplyvňovať a zasahovať svet okolo nás.

Uvedomujeme si, že táto zmena je veľký krok iným smerom, ale napriek tomu chceme ísť do toho. Veríme, že sa vydávame inou, ale správnou cestou. Postupne vás budeme informovať o ďalších detailoch.

Ak máte čokoľvek, čo by ste nám chceli komunikovať ohľadom tohto smerovania ZT, napíšte nám alebo zavolajte niekomu zo staršovstva.

Tomáš Majer

za staršovstvo BJB Viera