Seminár Ako v nebi, tak i na zemi

Pozývame všetkých modlitebníkov, chváličov a lídrov na zoomový seminár: Ako v nebi, tak i na zemi 24.-25.6. 2021 s Murray Hiebert (OneEleven Global). Seminár bude so simultánnym prekladom.

Ak si kladiete otázky ako napr. V čom sú modlitebníci a chváliči Božími partnermi? Kedy sa nebo dotýka zeme? Čo je Dávidov stánok a v čom je obrazom neba? Prečo ho Pán chce v posledných dňoch a ako to súvisí s druhým príchodom Pána Ježiša? Tento seminár prinesie odpovede práve na tieto otázky. 🙂

Seminár bude rozdelený do troch častí:

Poplatok za seminár: 10 € / osoba.

Prihlásiť sa môžete 17. júna 2021 23:59 na tomto linku.