Aliančný modlitebný týždeň 2022

Modlitebné stretnutia v rámci aliančného modlitebného týždňa 2022 sa uskutočnia v zbore Bratskej jednoty baptistov na Palisádoch v pracovné dni 10. – 14. januára (pondelok – piatok) v čase od 18.00. (V prípade veľkého záujmu sa stretnutia predĺžia aj na sobotu.)

Stretnutia budú organizované podľa platných hygienických odporúčaní a obmedzení: počet zúčastnených max. 30 v režime OP (očkovaní, po prekonaní COVID-19) + obslužný personál, respirátory, rozostupy min. dva metre. Ak sa chcete na stretnutí zúčastniť, je potrebné sa zapísať do tohto formulára.

Téma týždňa: Zaujatí Bibliou           

  • 10/1 – pondelok – Čítať Bibliu (Ž 119,11; Dt 6,20-21;24-25 )
  • 11/1 – utorok – Rozjímať nad Bibliou (Ž 1,1-3; Ž 19,7-10)
  • 12/1 – streda – Počúvať Bibliu (Lk 8,1-15; Rim 10,17)
  • 13/1 – štvrtok – Žiť Bibliu v praxi (Lk 10,25-37; Tít 2,14)
  • 14/1 – piatok – Uctievať Boha Biblie (2Tim 3,16-17; Iz 6,1-3)

Tu si stiahnite materiály k Aliančnému modlitebnému týždňu