BALANS V PRÁCI

27. decembra 2020 | Pokora verzus pýcha | Príslovia 3,34 | Michal Kevický
13. decembra 2020 | Vyhnúť sa zlému | Príslovia 16,17 | Michal Kevický
29. novembra 2020 | Usilovnosťou k úspechu | Príslovia 10,4; 12,24.27.; 13,4; 21,5 | Michal Kevický

15. novembra 2020 | Skromnosť a lepšia voľba | Príslovia 15,6-7; 16,8; 17,1 | Michal Kevický
25. októbra 2020 | Radcovia | Príslovia 12,15 | Michal Kevický
4. októbra 2020 | Disciplína a lenivosť | Matúš 25,23;26 a Príslovia 6,6-8 | Michal Kevický
20. septembra 2020 | Práca a odpočinok | Príslovia 18,9-10 | Michal Kevický
6. septembra 2020 | Plánovanie a dôvera | Príslovia 16,3;16,9 | Michal Kevický
2. augusta 2020 | Postoj k práci | Kol 3,22-4,1 | Michal Kevický