Kresťania v meste

Chata Račkova

Viva Network

Naše manželstvo

2% z dane – Naše manželstvo Pozdravujem Vás, milí manželia. Už po tretí rok sa na Vás obraciam s prosbou o 2% z Vašich daní. Všetkým, ktorí ste nám prispeli minulý rok veľmi ďakujeme. Potrebné tlačivá nájdete tu. Nech Vás náš Pán požehná a dáva múdrosť vo Vašom živote v manželstve, rodine, zbore a aj vo Vašej práci. Ivan Staroň – za […]

Poďakovanie z Jelky a prosba o modlitebnú podporu

Drahí súrodenci v Pánovi, chcel by som sa všetkým, ktorí pravidelne, ale aj podľa svojich možností, prispeli minulý rok na náš variabilný symbol pre Jelku. Taktiež by som chcel poďakovať za náš zbor v Jelke za každú finančnú a modlitebnú pomoc pre našu misijnú prácu v Jelke. Zároveň vás drahí bratia a sestry prosíme o […]