KvM: Samaritan Purse

Máme možnosť zapojiť sa do projektu Samaritans Purse, v ktorom by sa dá získať 100 darčekov pre deti z núdznych rodín/krízových centier a pripraviť im pred Vianocami program. Celý projekt by mohol byť zaujímavý v prípade, že by následne nejakým spôsobom pokračovala práca s týmito rodinami alebo deťmi.

V rámci možností KvM (Kresťania v meste) nevieme zabezpečiť takúto prácu. Podmienkou zapojenia sa do projektu je poslať minimálne 2 ľudí, ktorí majú srdce pre deti, na bezplatné školenie do Vlčian, ktoré sa bude konať už 9. októbra 2021 od 10.00 do 16.00, obed zabezpečený. Títo ľudia budú vyškolení ohľadom vianočného programu pre deti a práce s deťmi/rodinami.

Ak by niektorý zbor mal záujem zapojiť sa do projektu, kontaktujte prosím Gabrielu Mihel (0911 334 533) alebo Vojta Sirkovského (0951 524 561).