PRÁCA NA UKRAJINE

LETNÝ TÁBOR VOLOVEC

Letný tábor vo Volovci v termíne 19. – 23. júla 2021

Ručné práce – sme vítaní ich zabezpečiť.

Ukrajinský tím bude do 7 ľudí.

Ak už teraz viete, že by ste sa radi zúčastnili, tak píšte (peter@malach.sk).

Sledujeme protipandemické opatrenia a informácie budeme priebežne aktualizovať.