Zbierka pre Ukrajinu

Milé sestry a bratia v zbore Viera,

keď sme koncom januára zanechali na Ukrajine finančné prostriedky, mali sme naplánované, že prídeme znovu v máji. Chceli opäť niečo priniesť, aby mohla práca pomaly napredovať. Financie im mali v pomalom režime vystačiť až do konca leta.

Kvôli koronakríze naši ukrajinskí bratia nemohli vycestovať za prácou do EÚ, a tak pracovali na modlitebni a práca sa posunula nevídaným tempom dopredu. Podarilo sa im komplet ukončiť zateplenie stropu, sadrokartóny, osadiť toalety, časť obkladov, sprevádzkovať vodu, kúrenie.

Na to aby sa mohli nasťahovať do nových priestorov im chýba už len dlažba, obklad v kuchyni a maľovanie + drobné vysprávky.

Následne zariadenie ako stoličky a podobne, no tie by vedeli dočasne použiť pôvodné, ktoré používali v dome, kde sa doteraz stretávali.

Predpoklad je získať odhadom 5000 € na nevyhnutné výdaje na stavebný materiál a prácu – na dokončenie modlitebne, aby mohli sa v nej začať stretávať. Túto sumu som konzultoval tento týždeň, je odhadovaná, ale realistická. Je to stavebník, ktorý pozná ceny materiálov a cenu práce na Ukrajine.

S prosbou o darovanie financií na Ukrajinu som už oslovil Radu BJB, individuálnych darcov a po odsúhlasení staršovstvom nášho zboru sa obraciam na vás, ľudí v zbore Viera. Prostredníctvom variabilného symbolu 888 môžete poukázať svoju prípadnú podporu na zborový účet SK38 0900 0000 0001 7189 2437.

Ďakujem za doterajšiu štedrosť pri podpore práce stavby a misijnej činnosti na Ukrajine.

Peter Málach