BALANS V PRÁCI

20. septembra 2020 | Práca a odpočinok | Príslovia 18,9-10 | Michal Kevický

6. septembra 2020 | Plánovanie a dôvera | Príslovia 16,3;16,9 | Michal Kevický

2. augusta 2020 | Postoj k práci | Kol 3,22-4,1 | Michal Kevický