Vízia a hodnoty zboru

Vízia zboru:

  1. prebudenie – obnovenie osobného vzťahu s Bohom, ktoré vedie k pokániu,modlitbám, zmene života a evanjelizácii
  2. noví ľudia – priviesť k Bohu 200 nových ľudí, ktorí v našom zbore nájdu svoj duchovný domov

Sme tu, aby sme prežívali a prinášali:
zmenu ľudských životov
–    aby ľudia našli zmysel života, ktorý je v Bohu – v osobnom vzťahu s Ním
zmenu cirkvi
–    od rozdelenia k jednote a spolupráci
–    nie na základe teologického prieniku, ale na základe vzťahu s Bohom a spolupráce
zmenu spoločnosti
–    aby fungovala podľa Božích princípov
–    vzbudenie záujmu o Boha (Boh ako téma)

prostredníctvom:
–    otvorenosti pôsobeniu Ducha Svätého
–    spolupráce generácií
–    uctievania a modlitieb
–    budovaním centrálneho zboru so satelitmi (fungujúcimi službami) – materského zboru s otcovským srdcom
–    proaktívnym vystrojovaním a podporou vodcov tam, kde vidíme Boží pohyb

Hodnoty zboru:
1. láska – k Bohu, k bratovi, k blížnemu
2. Biblia oživená Božím Duchom
3. rozhodovanie na modlitbe vedené Božím hlasom (v súlade s Božím Slovom)
4. otvorenosť Duchu Svätému, Jeho krstu, naplňovaniu, ovociu a darom
5. otcovské srdce – odovzdávanie životných hodnôt a zdieľanie života
6. Božie kráľovstvo a jeho princípy presahujúce hranice zboru a cirkvi