Vízia a hodnoty zboru

VÍZIA: Chceme byť dynamickým nástrojom v Božích rukách na zmenu životov ľudí, komunity a spoločnosti na Slovensku a vo svete.

HODNOTY:

  1. Intimita s Bohom – živá, premieňajúca, osobná zbožnosť, motivovaná láskou k Nemu.
  2. Božie slovo – zdroj, inšpirácia a meradlo pre pravdu a naše hodnoty, priority a činy.
  3. Láska k iným cez aktívnu službu – zámerné a obetavé konanie v prospech iných.
  4. Komunita – najlepšie miesto na duchovný rast, záujem o iných, láskyplné a vyliečené vzťahy.
  5. Spolupráca kresťanov – budovanie Božieho kráľovstva v láske a jednote s inými kresťanmi.