Vízia a hodnoty zboru

Vízia zboru:

Chceme byť dynamickým nástrojom v Božích rukách na zmenu životov ľudí, komunity a spoločnosti na Slovensku a vo svete.

Hodnoty zboru:
1. Intimita s Bohom – živá, premieňajúca, osobná zbožnosť, motivovaná láskou k Nemu
2. Božie slovo – zdroj, inšpirácia a meradlo pre pravdu a naše hodnoty, priority a činy
3. Láska k iným cez aktívnu službu – zámerné a obetavé konanie v prospech iných
4. Komunita – najlepšie miesto na duchovný rast, záujem o iných, láskyplné a vyliečené vzťahy
5. Spolupráca kresťanov – budovanie Božieho kráľovstva v láske a jednote s inými kresťanmi