Skupinky

Dnešná doba prináša aj do cirkvi trend byť nezávislý na druhých. Pre Božie deti  je však najvyššou hodnotou mať hlboké spoločenstvo s Bohom a s druhými (hlboké spoločenstvo s Bohom ústi do hlbokého spoločenstva s ľuďmi). O tom bude život vo večnosti!

Veríme, že potrebujeme autentické vzťahy zúčtovateľnosti, v ktorých môžeme ešte viac rásť v poznaní nášho Pána.

Aktuálny zoznam skupiniek nájdete na tomto odkaze – Zoznam skupiniek.

9 charakteristík biblického spoločenstva

NEFALŠOVANOSŤ – delíme sa so svojimi skutočnými pocitmi.   “Ak žijeme vo svetle, ako on je vo svetle, máme vzájomné spoločenstvo …Ak vravíme, že sme bez hriechu, klameme sami seba.” 1 Jánov 1:7-8

VZÁJOMNOSŤ -navzájom sa povzbudzujeme.  “Spôsob, akým Boh zostrojil naše telá, je modelom pre pochopenie našich spoločných životov v cirkvi: každá účasť tela -cirkvi je závislá na každej ďalšej súčasti. ” 1 Korinťanom 12:25

SÚCIT -navzájom sa podporujeme.  “Ako svätí ľudia …majte súcit, buďte láskaví, pokorní, nežní a trpezliví ” Kolosanom 3: 12

MILOSRDENSTVO -navzájom si odpúšťame.  “Musíte byť zhovievaví k vzájomným chybám a odpustiť človeku, ktorý vás urazí. Pamätajte, že Boh vám odpustil, preto aj vy musíte odpúšťať druhým.” Kolosanom 3: 13

ÚPRIMNOSŤ -hovoríme pravdu v láske.  “Hovorte pravdu v láske.” Efezanom 4: 15

POKORA -priznávame si svoje slabosti.  “Žite vo vzájomnej harmónii. Nesnažte sa správať dôležito, no tešte sa zo spoločnosti obyčajných ľudí. A nemyslite si, že všetko viete. ” Rimanom 12: 16

OHĽADUPLNOSŤ -rešpektujeme našu rozdielnosť. “Boží ľudia by mali byť štedrí a ohľaduplní ” Títovi 3:2

DÔVERA -neohovárame.  “Klebety šíria nedobrí ľudia; vyvolávajú problémy a narušujú priateľstvá.” Príslovia 16:28

PRAVIDELNOSŤ -skupine dávame prioritné postavenie. “Nevzdávajme sa návyku spoločne sa stretávať, ako to niektorí robia. Namiesto toho sa navzájom povzbudzujme. ” Židom 10:25

Pre inšpiráciu – Čo pre mňa znamená skupinka?

Žalm 133: Hľa, aké dobré a jaké milé je to, ked´ bratia prebývajú jednomyseľne spolu! Je to jako výborný olej na hlave, ktorý steká na bradu Aronovu, ktorý steká na okraj jeho rúcha. Je to jako rosa Hermona, ktorá sostupuje na vrchy Siona. Lebo tam prikázal Hospodin požehnaniu, životu až na veky.

Skupinka je pre mňa úžasné miesto. Tam spoznávam svojich bratov úplne inak. Tu sa ide do úplne inej hĺbky a intimity vo vzťahoch. Požehnávajú ma svojím poznaním písma, svedectvom zo svojho života, keď sa spolu modlíme a chválime nášho Pána, alebo keď sa navzájom modlíme a žehnáme jeden druhému do konkrétnych veci v našich životoch.

No proste je tu tisíc maličkostí, ktoré sa spoja a vznikne jedna veľká úžasná vec.

Ďakujem Bohu, že ich mám.

Na záver:  1 Jána 2:10: Kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle a niet v ňom pohoršenia.

S pozdravom Jozef – zvaný Dodo.

Budem hovoriť o skupinke Janka Kadlečíka, nie všeobecne.

Skupinka je pre mňa miesto kde sa nikto na nič nehrá, je to stretnutie ktoré nie je viazané žiadnym programom, tradíciami, alebo liturgiami. I keď samotný program má, nie je mu podriadená, čo sa mi páči. Je tu aj priestor preberať témy, ktoré nás zaujímajú a aj ktoré sa inde moc nekážu, lebo nie sú bezpečné, alebo generické, pripadne pre širokú verejnosť nie sú zaujímavé 😉 Je to spoločenstvo s bratmi a s Pánom a to je asi to najhlavnejšie. Priestor zdieľať sa, modliť sa, poradiť sa.

Toto je síce nejaký popis, nie odpoveď, čo to pre mňa znamená, tak skupinka pre mňa znamená spoločenstvo s veriacimi 😉

Shalom  L.

Skupinka pre mňa znamená výučba Božieho slova a poznanie.

Lydka

Skupinka znamená jedným slovom rodinu. Či už duševnú, ale veľa krát aj telesnú. Pomoc v každej situácii a v našej skupinke aj veľkú dôveru a zdieľanie. A ďalšia vec je to, že spolu čítame, učíme sa a tým, že je nás viac a máme každý iný názor na preštudované /prečítané/, dozvedáme sa o biblických veciach v širšom zábere a vždy z iného pohľadu, možno aj takého, čo by nás samých ani nenapadlo. Tým, že sme rôzni však aj zisťujeme, že predsa máme rovnaké starosti a problémy, nie sme v nich sami a tým, že to prežívame a preciťujeme, dokážeme toho druhého pochopiť a dať radu a pomoc. Pre mňa osobne znamená skupinka chýbajúci článok v mojom živote.

Sylvia

Ťažko vyjadriť jedným slovom, a zvlášť teraz, keď nie sme v osobnom kontakte a uvedomujem si ako ich mam všetkých rada a ako mi chýbajú… ale možno jedným slovom, … blízka rodina… (dúfam, že nevadí, ak je pri slove aj adjektívum)

Macka

Moja skupinka (vedúca: Macka Hlubocká) pre mňa znamená možnosť porozprávať sa medzi mužmi a ženami o viere v Boha, Ježiša Krista a zdieľať sa spolu s problémami, starosťami aj radosťami, ktoré nás trápia.

Milan Vaniher

Nuž spomínam si, že pri založení zboru sme tento pojem poznali z kníh Yongi Cha, a dlhý čas sa nám to nedarilo v zbore zrealizovať. Takže si spomínam na svoje putovanie: u Vasilky Jančulovej, potom u Tvojej maminky Jarušky, neskôr u Vierky Gregoire, potom Lacka Taligu, neskôr Vojtíka Markecha, Ľudka Kuceka a napokon naša – chlapská skupinka.

Zakaždým to bolo niečo iné, ale vždy nenahraditeľné a bez nich by som si nevedel život predstaviť. Tam sa tvoril, budoval, formoval môj život. Tam sme si mohli ventilovať a riešiť všetky naše otázky života, tvoriť vzájomné vzťahy a napokon tak budovať celý zbor. Za tie roky prešlo spolu s nami veeeeľa ľudí, niekedy tí súrodenci odišli nevedno kam, ale myslím, že vzájomne sme sa obohatili a šli dopredu…

Predtým som celý život navštevoval klasické “zhromká” v modlitebni – biblická, modlitebná, nácviky, porady….. ale keďže teraz nemáme svoju budovu, skupinky museli nahradiť to predošlé. A v porovnaní s tou minulosťou – na skupinke sa dali otvoriť a riešiť také témy, ktoré sa nedali v celom fóre, a mnohokrát sa veci potom dotiahli ešte s jedným – dvomi ľuďmi… vytvoril som si veľmi blízke vzťahy s toľkými ľuďmi, ktoré by bez toho boli len povrchné.

Resumé – bez skupinky si svoj život neviem predstaviť a ľutujem tých, ktorí si cestu do nejakej doteraz nevedeli nájsť, alebo – zbor nenašiel spôsob, ako ich do skupinky pozvať.

Janko

Skupinka je miesto kde môžem otvoriť svoje srdce a ukázať čo je v ňom, kde dostanem radu, pomoc, povzbudenie, napomenutie, modlitbu a vidím do života ostatných, že sú rovnako nedokonalí ako ja.

Peťo

Partia priateľov, s ktorými môžem byť taký aký naozaj som.

Slavo