Mimozborové informácie

Pozvánka | 5. – 7. mája 2023 v Nesvadoch | Program

BJB Bernolákovo pripravuje evanjelizačné bohoslužby
slovo: brat kazateľ Boháček z BJB Aš, ČR
streda a štvrtok 29.-30. marca | 19.00 hod
modlitebňa BJB Bernolákovo
PRIVEĎTE SVOJICH PRIATEĽOV