Sociálno-misijný projekt v Bernolákove

Práce na sociálno-misijnom projekte v Bernolákove pokračujú. Viac sa o ňom dočítate v Rozsievači 10/21 na str. 7 a 8 (aj online) alebo na webstránke rodina.baptist.sk. Prezentáciu projektu v našom zbore nájdete na tomto odkaze.

Ak by ste ho chceli podporiť, svoje dary môžete poslať na účet účelového zariadenia RODINA,  IBAN: SK62 0900 0000 0051 7799 3135 alebo môžete použiť QR kód.