NAHRÁVKY ZO STRETNUTÍ


Pozrite a vypočujte si nahrávky piesní, životných príbehov a kázní z našich stretnutí.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE


Sledujte rôznorodé, každý týždeň aktualizované informácie zo života zboru.

KALENDÁR AKCIÍ


Nepremeškajte plánované stretnutia zboru a iné zaujímavé aktivity a udalosti.

O nás

Sme spoločenstvom kresťanov, ktorí našli osobný vzťah so svojím Stvoriteľom skrze vieru v Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel na kríži za naše hriechy. Veríme, že spasenie nie je v nikom inom; že k Bohu vedie jediná cesta – a tou je Ježiš. Aj keď sa symbol kríža stal dnes iba profánnym symbolom, ktorý používa kdekto, pre nás je to miesto občerstvenia pre každý deň.

Náš cirkevný zbor je domovom pre všetky vekové skupiny – seniorov, ľudí stredného veku, mladých dospelých, tínedžerov a deti, avšak najväčšiu skupinu tvoria rodiny s deťmi. Sme spoločenstvom ľudí, ktorí nie sú dokonalí a ani sa tak nesnažia tváriť. Uprostred svojich zápasov hľadáme Božie riešenia a záleží nám na tom, aby sme v našich životoch vytvárali priestor pre to, čo chce Boh vykonať v nás a cez nás.

Ak ste sa ešte nestretli s Bohom osobne alebo ak hľadáte spoločenstvo úprimných kresťanov, navštívte naše pravidelné bohoslužby alebo v časti aktivity si vyhľadajte inú príležitosť k osobnému stretnutiu.

Ako vyzerajú bohoslužby?

Naše bohoslužby obyčajne začínajú niekoľkými piesňami, ktorými oslavujeme Boha za to, aký je a čo pre nás robí. Po piesňach nasledujú rôzne oznamy a príbehy o tom, ako Boh koná v životoch ľudí a zároveň prebieha dobrovoľná zbierka. Tretiu čas bohoslužieb tvorí kázeň – výklad aktuálneho biblického textu s praktickou aplikáciou pre život.

Kontakt

 • Kazateľ:

  Mgr. Michal Kevický | blog
  Markova 13
  851 01 Bratislava
  tel.: 0911 998 053
  e-mail: michalkevicky@bjbviera.sk

 • 2. kazateľ:

  Mgr. Miroslav Mišinec
  0911 512 212
  miro.misinec@gmail.com

 • Fakturačná adresa, sídlo zboru

  Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Viera
  Blumentálska 7
  811 07 Bratislava
  IČO: 31791221 DIČ: 2021448440

 • Korešpondenčná adresa, sídlo kancelárie zboru:

  Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Viera
  Trnavská cesta 67
  821 04 Bratislava
  e-mail: viera@baptist.sk, kancelaria@bjbviera.sk
  Číslo zborového účtu: 0171892437/0900
  IBAN: SK38 0900 0000 0001 7189 2437

 • Pre cestujúcich MHD

  MHD – zastávka Slovinská: 53 = Trnavské Mýto – Vajnory | 63 = Lamač – Trnávka Avion shop.park-expres | 96 = Petržalka, Prokofjevova – Letisko (cez Ružinov) | 204 = Patrónka – Trnávka | 205 = PRIOR, Rajská – Trnavská

  Kancelária zboru a priestory pre aktivity dorastu, mládeže, skupinky a iné aktivity počas týždňa sa nachádzajú na Trnavskej ceste 67. Viac informácií o mieste nájdete tu

Zbor Bratskej jednoty baptistov Viera sa stretáva každú nedeľu v prenajatých priestoroch Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Cablkova 3 o 9.30 ráno. Vjazd na parkovisko pred budovou je pred čerpacou stanicou Shell