POZRITE SI NAŠU POSLEDNÚ KÁZEŇ

NAHRÁVKY ZO STRETNUTÍ


Pozrite a vypočujte si nahrávky piesní a kázní z našich stretnutí.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE


Sledujte aktuálne informácie v zbore, ale aj mimo neho.

KALENDÁR AKCIÍ


Nepremeškajte plánované stretnutia zboru a iné zaujímavé aktivity.

O nás

Sme spoločenstvom kresťanov, ktorí našli osobný vzťah so svojím Stvoriteľom skrze vieru v Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel na kríži za naše hriechy. Veríme, že spasenie nie je v nikom inom; že k Bohu vedie jediná cesta – a tou je Ježiš. Aj keď sa symbol kríža stal dnes iba profánnym symbolom, ktorý používa kdekto, pre nás je to miesto občerstvenia pre každý deň.

Náš cirkevný zbor je domovom pre všetky vekové skupiny – seniorov, ľudí stredného veku, mladých dospelých, tínedžerov a deti, avšak najväčšiu skupinu tvoria rodiny s deťmi. Sme spoločenstvom ľudí, ktorí nie sú dokonalí a ani sa tak nesnažia tváriť. Uprostred svojich zápasov hľadáme Božie riešenia a záleží nám na tom, aby sme v našich životoch vytvárali priestor pre to, čo chce Boh vykonať v nás a cez nás.

Ak ste sa ešte nestretli s Bohom osobne alebo ak hľadáte spoločenstvo úprimných kresťanov, navštívte naše pravidelné bohoslužby alebo v časti aktivity si vyhľadajte inú príležitosť k osobnému stretnutiu.

Ako vyzerajú bohoslužby?

Naše bohoslužby obyčajne začínajú niekoľkými piesňami, ktorými oslavujeme Boha za to, aký je a čo pre nás robí. Po piesňach nasledujú rôzne oznamy a príbehy o tom, ako Boh koná v životoch ľudí. Tretiu čas bohoslužieb tvorí kázeň – výklad aktuálneho biblického textu s praktickou aplikáciou pre život.

Kontakt

 • Kazateľ:

  Mgr. Michal Kevický
  0911 998 053
  michalkevicky@bjbviera.sk

 • 2. kazateľ:

  Mgr. Miroslav Mišinec
  0911 512 212
  miro.misinec@gmail.com

 • Fakturačná adresa - sídlo zboru

  Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Viera
  Blumentálska 7
  811 07 Bratislava
  IČO: 31791221 DIČ: 2021448440

 • Korešpondenčná adresa - kancelária zboru

  Kvôli rekonštrukcii priestorov na Trnavskej ceste
  je korešpondenčná adresa taká istá ako fakturačná
  e-mail: kancelaria@bjbviera.sk

 • Finančné dary

  Svoje dary môžete poukázať na zborové číslo účtu:

  IBAN: SK38 0900 0000 0001 7189 2437

  alebo použite tento QR kód:

 • Pre cestujúcich MHD

  Zastávka MHD Slovinská

  53 | Trnavské Mýto – Vajnory
  60 | Staré Mesto, Rajská – Trnávka, Rádiová
  63 | Lamač – Trnávka, Avion Shopping Park; Bojnická
  64 | Patrónka, Valašská – Trnávka, Rádiová
  96 | Letisko – Petržalka, Prokofievova

Zbor Bratskej jednoty baptistov Viera sa stretáva každú nedeľu v prenajatých priestoroch Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Cablkova 3 o 9.30 ráno. Vjazd na parkovisko pred budovou je pred čerpacou stanicou Shell.