Zborové oznamy

V platforme VŠaMP túžime vytvoriť miesto pre mladých navštevujúcich/patriacich do nášho zboru, ktorí študujú na „vysokej škole„, alebo sa radia do skupiny „mladí pracujúci„, a chceme byť otvorení i pre našich spolužiakov a kolegov.
Fungujeme aj v tomto obmedzenom čase. Momentálne sú to spoločné obedy – vždy prvá nedeľa v mesiaci a jeden štvrtok. Konkrétnejšie info nájdeš priamo vo FB skupine. Budeme radi, keď sa pridáš, alebo o tom povieš ľuďom vo svojom okolí.
V prípade viacerých otázok sa obráť na Dašu Uhrinovú (daska.uhrinova@gmail.com)