Členstvo

Veríme, že záväzné vzťahy sú predpokladom dlhodobého rastu v ktorejkoľvek oblasti života a že budovanie vzťahu k Bohu a vzťahov k ľuďom sa odohráva postupne, zámerne a v spoločenstve s inými ľuďmi.

Preto pozývame ľudí do toho, aby ak uverili v Pána Ježiša a dali sa pokrstiť na vyznanie svojej viery, ak zbor Viera pokladajú za svoju duchovnú rodinu a stotožňujú sa s jeho víziou a zameraním a sú ochotní, zdieľať sa s druhými s tým, k čomu ich Boh povolal, aby sa zapojili do zboru Viera ako riadni členovia.

Jedným z krokov procesu začleňovania sa do zboru patrí stretnutie záujemcov o členstvo s kazateľom alebo staršími zboru. Ak máte záujem o takéto stretnutie, prosím kontaktujte kazateľa Michala Kevického (0911 998 053,  michalkevicky@bjbviera.sk).

Záujemcom o členstvo odporúčame vypočuť si kázeň kazateľa Michala Kevického – Zbor Duchovný domov, v ktorých zdôvodňuje dôležitosť záväzného zapojenia v miestnej cirkvi: 

      1. bjbviera.sk/kazne/20131020_BJB3BA_MKevicky_Zbor_duchovny_domov.mp3

Zbor – duchovný domov

Zároveň si môžete pozrieť nasledujúce dokumenty:

Organizačný poriadok BJB Viera – členstvo

Dávanie – zborová prax BJB Viera

Všeobecné zásady hospodárenia zboru BJB Viera

Ústava Bratskej jednoty baptistov v SR