Ako sa dostať do zborových priestorov na Trnavskej ceste 67?

V priestoroch zboru Viera na Trnavskej ceste 67 sa nachádza kancelária spojená so zasadačkou, v ktorej úradujú kazatelia, administrátor, stretáva sa staršovstvo, prebiehajú pastoračné rozhovory.

Na Trnavskej sú ďalej dve spoločenské miestnosti – väčšia slúži na stretávanie mládeže, nácviky Fusionu a chvál, a menšia na stretávanie dorastu. Prebiehajú tu aj ďalšie poobedňajšie a večerné aktivity zboru, napr. stretávanie skupiniek, stretnutia pastorov, prípadne nedeľné besiedky.

Vedľa miestností na stretávanie máme výborne vybavenú kuchyňu na prípravu občerstvenia, ale aj napr. na navarenie polievky pre bezdomovcov.

V zborových priestoroch na Trnavskej je ešte miestnosť, do ktorej sa presťahuje poradenská služba z Blumentálskej. Táto miestnosť má vlastný vchod.

Objekt, v ktorom sú zborové priestory, sa nachádza oproti hlavnému vchodu do Martinského cintorína. Autom sa do areálu prichádza z jednej strany a druhou stranou sa vychádza. Medzi vjazdom a výjazdom stojí autobusová zastávka liniek 39 a 63. Pri budove je dostatok parkovacích miest.

Do budovy sa dá dostať dvoma vchodmi – prvý je pri hlavnej ceste, druhý zboku. Do našich priestorov sa dá vojsť obidvomi. Bočný vstup (B) treba použiť, ak idete do veľkej spoločenskej miestnosti, predný (A) na všetky ostatné stretnutia.

Pri vchodoch je elektronický vrátnik, do ktorého treba zadať kód a ak je niekto vo vnútri, otvoria vám. Kód do zborových priestorov z obidvoch vstupov je 211. Na klávesnici elektronického vrátnika ho vyťukajte, stlačte ikonu telefónu a čakajte na odpoveď. Kód do Poradenského centra KROK je 212.

Ak idete do veľkej spoločenskej miestnosti, použite bočný vchod. Hneď po vstupe do budovy, odbočte doľava ku schodisku, vyjdite na poschodie a pokračujte chodbou. Do našich priestorov vedú prvé dvere napravo, oproti toaletám a sprche. Pri vchode je zvonček.

Ak idete do časti, kde je kancelária, priestory pre dorast, kuchyňa alebo poradenská miestnosť, po otvorení dverí vyjdite po schodisku (po ľavej ruke) na prvé poschodie, zahnite doľava a na konci dlhej chodby sú dvere, za ktorými sa nachádza mini chodbička s ďalšími dvoma dverami. Dvere naľavo vedú do poradenskej miestnosti a dvere napravo do priestorov s kanceláriou, dorasteneckou miestnosťou a kuchyňou. Aj pri tomto vchode je zvonček.

Ako sa dostať na Trnavskú z Cablkovej?