Ako sa dostať do zborových priestorov na Trnavskej ceste 67?

Od septembra 2014 si zbor Viera prenajíma na aktivity počas týždňa priestory na Trnavskej ceste 67.

V týchto priestoroch môžete nájsť počas pracovnej doby zamestnancov zboru v kancelárii. Prebiehajú tu tiež poobedňajšie a večerné aktivity – stretávanie dorastu, mládeže TeenZone, aktivity Fusion, nácvik tanca, chvál, niektoré skupinky, stretnutia staršovstva, tímové stretnutia, nedeľné besiedky starších detí (Levy, Jelene a Orly), a tiež poobedňajšie nedeľné aktivity.

Objekt sa nachádza oproti vchodu do Martinského cintorína, Možno vojsť autom dvoma bránami, medzi ktorými stojí autobusová zastávka liniek 61 a 39.

Hlavný vchod je od škôlky Vilka (vidno ju od cesty, z prednej strany budovy), hneď vedľa ich hlavných dverí. Pri dverách si všimnite nenápadný papier (nedovolili nám dať na dvere výrazný pútač) s rozpisom užívateľov priestorov a kódmi zvončekov.

BJB Viera – kancelária, skupinky, raising, teenzone, fusion – kód 256

Po vyťukaní kódu vám (po uistení sa, kto ste a kam idete 🙂 môžu na diaľku otvoriť ľudia, ktorí sú v priestoroch.

Ak idete do časti Fusion, Teenzone, tanec, nácviky (kód 241), po otvorení dverí choďte rovno cez vestibul von do átria (trávička, detské ihrisko, fontánka) a prejdite krížom cez átrium, vojdite naspäť do budovy a na prvé poschodie do dverí hneď vpravo od schodiska.

Ak idete do časti, kde je kancelária a priestory pre Raising a skupinky (kód 256), po otvorení dverí vyjdite hneď po schodisku, ktoré nájdete po pravej ruke od vchodu, choďte na prvé poschodie a potom doľava na koniec dlhej chodby do označených dverí (BJB Viera).

Ako sa dostať z Cablkovej?