Modlitebný dom Elaion

https://elaionhouse.org/

https://www.facebook.com/modlitebnydomelaion/

Iniciatíva zriadiť nonstop miesto 24/7 pre modlitby kresťanov v Bratislave vznikla v priebehu tohto roka. Prvýkrát sme sa stretli viacerí nadšenci pre túto vec  v marci. Boli to niektorí pastori, vedúci modlitebných iniciatív či ľudia, ktorí robili miestnosť 24/7 na modlitby v Bratislave v rokoch 2007/08. Spočiatku sme len veľa rozprávali a hľadali spoločnú cestu v  rozmanitosti našich predstáv a skúseností. A postupne sme k takejto spoločnej ceste aj prišli:

Vízia: Spolu – pre 1 Kráľa – ako 1 Boží ľud – na 1 mieste stretnutia – za premenu mesta a krajiny 

Modlitba k Bohu Otcovi, skrze Ježiša Krista v Duchu Svätom.

Po dvoch-troch stretnutiach sme si povedali, že sa budeme stretávať, aby sme čakali na Pána, modlili sa, uctievali Ho.

Priznám sa, že pre mňa boli tieto stretnutia „naostro“ najsilnejšie. Počas nich nám Pán dával indície ohľadom tohto modlitebného domu a vo mne to zanechalo jasnú pečať.

Asi to najsilnejšie a najčastejšie, čo nám Pán viacerým ukazoval bol olej. Veríme, že to bude miestnosť, kde bude tiecť Jeho olej do Jeho nádob. Ten olej predstavuje spojenie a vedenie Duchom Svätým, Jeho občerstvenie a zmocnenie a v neposlednom rade mentalitu Jeho nevesty. Pán nám dal niekoľko textov. Medzi inými aj podobenstvo o desiatich pannách. Možno aj preto sme zo srandy uvažovali či nenazvať tento modlitebný dom jednoducho „U múdrej panny“ 🙂

Nakoniec sme sa zjednotili v názve Elaion, čo znamená olej (v gréčtine).

Po viacerých stretnutiach sa sformoval tím, dokonca aj úzky tím a odhodlanie otvoriť tento modlitebný dom ešte tento rok, napriek môjmu skepticizmu, že sa nám to nepodarí.

Priznám sa, že som taký dojatý obetavosťou týchto ľudí (fakt sa nasadzujú aj prakticky, a dali dokopy zo svojho vlastného vrecka 3000€), že som dal „nohu z brzdy dole“, zaradil sa a pribalil do auta tašku s montérkami.

Medzičasom nám Pán totiž požehnal miestnosť na Košickej 37, ktorá sa uvoľnila (hneď vedľa miestnosti kde je v súčasnosti Dom modlitby, ktorý býva v piatok večer).

K slávnostnému a modlitebnému otvoreniu Modlitebného domu Elaion došlo v novembri a síce stretnutím pastorov a lídrov v Bratislave 18.11. o 18:30, kedy sme spoločne vyprosovali Božiu milosť pre toto miesto a ľudí, ktorí sem prídu.

Momentálne je tento Modlitebný dom Elaion k dispozícii a môžete si tam na webovej stránke https://elaionhouse.org/zapissa/ rezervovať svoj čas a potom ho naživo stráviť osamote či s priateľmi alebo skupinkou. (Večer bývajú otvorené stretnutia chvál, ku ktorým sa môžete pridať).

Týmto oznamom vás pozývam:

  1. K návšteve Elaionu, ktorá môže byť zároveň stretnutím so živým Bohom, Jeho dotykom, občerstvením, či časom modlitieb.
  2. No a nakoniec, a naozaj až nakoniec, ale predsa: môžete nám pomôcť aj finančne. Zatiaľ ideme iba z vlastných zdrojov, keďže iniciatíva vzniká zospodu a tiež aj preto, že práve teraz je obdobie/časť roka, kedy príjmy v zboroch zvyknú klesnúť a klesli aj v našom zbore. Nuž a tak sme sa na staršovstve dohodli, že vytvoríme na tento účel variabilný symbol 247. Veríme, že Dom modlitby bude v budúcnosti „samofinancovateľný“. Teraz sme však na začiatku a každú pomoc so „štartovným“ uvítame. Takže môžete prispieť aj finančne na číslo zborového účtu IBAN: SK38 0900 0000 0001 7189 2437 s použitím VS 247.

S prianím Božieho požehnania,

Michal Kevický