11. december 2016 – Cesta na druhú stranu VI – Michal Kevický