Štúdium listu Efezským

Drahí bratia a sestry

Tento rok budeme prechádzať listom Efezským. Aspoň jeden krát za mesiac (spravidla prvú nedeľu v mesiaci) bude kázeň na nejakú pasáž z tohto listu.

Zároveň vás však pozývam do hlbšieho štúdia tohto listu či už osobne, alebo na skupinkách. K tomuto účelu vám dávam do pozornosti vynikajúci materiál k induktívnemu štúdiu Krok za krokom Efezským, ktorý si môžete zakúpiť po zhromaždení buď na knižnom pulte alebo u mňa za 3€.

Michal Kevický
0911 998 053 v sieti O2
michalkevicky@bjbviera.sk
http://proroctvo.blogspot.com/ 

Materiály