ŠTÚDIUM LISTU KOLOSENSKÝM

3. novembra 2019 | Iba Kristus | Kol 1, 21-23 | Michal Kevický

27. októbra 2019 | ON | Kol 1, 13-20 | Miroslav Mišinec

13. októbra 2019 | Božia vôľa | Kol 1, 9-12 | Michal Kevický

1. septembra 2019 | Milosť a pokoj | Kol 1, 1-8 | Michal Kevický