Potravinová pomoc pre núdzne rodiny v Jelke

Drahí  priatelia, obraciam sa na vás s prosbou o pomoc s potravinami pre rodiny, ktoré sú na hranici chudoby alebo v nej.

Myšlienka pomôcť týmto ľuďom ma zamestnávala počas Vianoc. Pred evanjelizáciou s darčekovými balíčkami pre deti sme urobili balíčky s potravinami pre 20 rodín. Pri roznášaní do rodín sme si uvedomili, že  pre mnohých je to jediné čo majú na pár dní na jedenie. Rodiny, ktoré sme navštívili, nemali radosť zo sviatkov. Boli by najradšej, keby už bolo po nich alebo aby neboli vôbec, pretože deti budú doma dva týždne a potrebujú jesť. Samozrejme, že tých dôvodov je viac.

Polovica rodín, ktoré roky poznáme, je neúplná alebo sa o deti starajú iba starí rodičia, prípadne iba jedna osoba. Niektoré rodiny nemajú otca, ktorý by sa o nich staral – buď je alkoholik alebo je vo väzení. Rodiny, ktoré sú úplné, ledva vyjdú na mesiac.

Myšlienka  pomoci pre týchto ľudí je pomáhať s potravinami, ktoré sú trvanlivé a tvoria jednoduchý základ na prežitie v ťažkých časoch.

V balíku pre štvorčlennú rodinu by nemal chýbať:

  • olej,
  • cukor,
  • múka,
  • cestoviny (špagety alebo kolienka),
  • konzervy,
  • ryža, prípade aj zemiaky,
  • niečo pre deti,
  • trvanlivé mlieko,
  • kakao/granko.

Toto je iba príklad potravín, ktoré sa môžu dlhšie skladovať.

Ideálne by bolo, ak by sa chcel niekto zapojiť do projektu, aby vždy poslednú nedeľu v mesiaci doniesol tieto potraviny na nedeľnú bohoslužbu na Cablkovu a my by sme ich po bohoslužbe mohli prevziať.

Zapisovať sa môžete do tejto tabuľky.

Ak sa chcete zapojiť, ale nemáte kapacitu niečo nakúpiť alebo nemôžete prísť do zhromaždenia, môžete prispieť finančne na účet Otcov dom, Jelka: SK95 8330 0000 0020 0039 9022, variabilný symbol: 444 – potravinový dar.

Keby chcel niekto pomôcť aj inak, budeme vďační. Máme zatiaľ našich domácich vyše 20 rodín. V prípade otázok mi môžete volať na číslo 0905 532 548

alebo napísať email na adresu oto.zuzana@gmail.com.

Nech vás Boh žehná s láskou Oto Šipoš, Jelka