2% pre Dobrodinu

Aj v roku 2024 pokračujeme v príprave projektu Dobrodina. Obec Bernolákovo začala územné konanie o umiestnení našich stavieb a v súčasnosti sa pripravujú projekty na stavebné povolenie. Vaše 2% nám pomôžu zaplatiť projektovú dokumentáciu pre zariadenie pre seniorov a cirkevnú materskú školu. Ďakujeme!

Údaje potrebné na vyplnenie daňového priznania:

Obchodné meno: Účelové zariadenie RODINA

IČO: 53465156

Predvyplnené Vyhlásenie  k poukázaniu podielu zaplatenej dane nájdete v prílohe tohto mailu. Viac informácií o projekte nájdete na www.dobrodina.sk

Lea Miklošová

Riaditeľka ÚZ RODINA