CESTA MESIÁŠA

Cesta Mesiáša 10 | Veľká noc je veľká vec | 12. apríla 2020 | Miroslav Mišinec

Cesta Mesiáša 9 | Smrť Mesiáša | 10. apríla 2020 | Michal Kevický

Cesta Mesiáša 8 | Večera Pánova | 9. apríla 2020 | Michal Kevický

Cesta Mesiáša 7 | Náboženstvo v. zbožnosť | 8. apríla 2020 | Michal Kevický

Cesta Mesiáša 6 | Vyčistenie chrámu | 6. apríla 2020 | Michal Kevický

Cesta Mesiáša 5 | Kráľ a Mesiáš | 5. apríla 2020 | Michal Kevický

Cesta Mesiáša 4 | Veľkňazská modlitba | 29. marca 2020 | Miroslav Mišinec

Cesta Mesiáša 3 | Obetavé uctievanie | 22. marca 2020 | Tomáš Majer

Cesta Mesiáša 2 | Mk 9, 30 – 10, 46 | 15. marca 2020 | Michal Kevický

Cesta Mesiáša 1 | Mt 16, 13 – 17, 13 | 8. marca 2020 | Michal Kevický