Dva dlhodobé projekty v rámci KvM a Aglow

Sme dobrovoľníci a leží nám na srdci šírenie evanjelia.

  1. Tento rok sme začali chodiť do Starej tržnice s duchovnou literatúrou na burzu kníh. To, že nás medzi seba pustili je od Pána a nechceli by sme to miesto pustiť. Teda statočne tam chodíme každú sobotu od 9.00 – 15.00. Boli sme okolo desaťkrát.  Niektorí nám dali najavo, že patríme pred kostol a nie na takéto miesto. Na druhej strane sme mali veľa rozhovorov o našom Spasiteľovi a rozdali sme alebo za dobrovoľný príspevok dali veľa duchovnej literatúry a Biblií. Pán Alexander Erdély nám daroval literatúru z Creativpress a dali sme i z vlastných zdrojov.

S niektorými, ktorí sa pri nás zastavili sme mali možnosť sa aj modliť. Jeden muž odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi a chodí teraz do Otcovho domu. Myslím, že tam viacerí prežili dotyk od Pána.

Nevieme dostatočne pýtať peniaze za knihy vhodnou formou od tých čo majú záujem a preto sme v strate. A pán Erdély by tiež potreboval nejakú finančnú podporu. Hlavne by sme potrebovali duchovnú podporu a služobníkov. Za prenájom stolu platíme 20 €. Veľmi by sme privítali ďalších zrelých spolupracovníkov, milujúcich Boha, ktorí majú čo odovzdať zo svojej viery a nasledovania Pána Ježiša a majú túžbu prinášať správu o spasení.

  1. Duchovná služba pod mostom Lafranconi

Nepravidelne tam chodíme dve-tri ženy a brat Nadansky. Zaspievame im, prečítame krátku pasáž zo slova a pomodlime sa. Vždy sa s niekým i zhovárame. Ale to nie je pravidlo. Príhovor trvá približne desať minút. Piesne môžu znieť i počas výdaja. Je tam vtedy poriadok a taký pokoj.

Roky im dobrovoľníci varia polievky a nosí sa tam dosť jedla.

Vieme, že človek potrebuje i duchovnú potravu a to pripomíname, že je to potrebné. Keby zbory tam posielali takýchto služobníkov, pod Mostom Lafranconi, môže vzniknúť cirkev. Ale čo je najdôležitejšie, že raz nebudú môcť na nás títo zúbožení ľudia žalovať, že sme im neponúkli aj duchovný pokrm.

Prosím, spojme sily a pokúsme sa vykryť tieto služby na slávu nášho mocného veľkého Boha a nášho Spasiteľa. Verím, že drahý Duch Svätý nám pomáha a pomôže.

Ďakujem vám!

Ľudia, ktorí by mali záujem sa zapojiť do týchto služieb, nech sa hlásia Zuzke Černej (0904 568 421).

S úctou, láskou a žehnaním

Rút Krajčiová