Materiály na službu utečencom z Ukrajiny

Vďaka podpore niektorých zborov BJB i Rady BJB a misijnej organizácie Precept Ministries sa podarilo vytlačiť niekoľko kníh – brožúrok pre duchovnú a misijnú prácu s veriacimi i neveriacimi utečencami z Ukrajiny.

Kniha hovorí o tom ako roztrhať okovy strachu. Je to jednoduchá študijná brožúrka, ktorá v krátkych šiestich lekciách povzbudzuje ľudí Božím slovom k živej nádeji, ktorú máme v živom Bohu a taktiež ku oslobodeniu od strachu, ktorému prirodzene čelia a ktorý zväzuje ich život. Kniha je vhodná pre individuálne zamyslenie nad Božím slovom, ale je lepšie, ak by ste ju používali s utečencami na skupinkách. K dispozícii je v ukrajinčine aj ruštine.

Kniha je o tom, ako mať správny vzťah s Bohom. Je iba v ukrajinskom jazyku a je to výborný misijný nástroj. Skrze Božie slovo a zvesť evanjelia pozýva ľudí k tomu, aby aj uprostred týchto turbulentných dní počúvali Božie volanie a vstúpili do správneho vzťahu s Ním skrze vieru v Ježiša Krista.

Kniha je pre väčšie deti a dorast – kniha Jonáš, ktorý bol tiež utečencom, ale jeho útek bol horší ako je tento v dnešnej dobe lebo utekal pred Bohom. Kniha môže byť veľmi dobrým premostením ku dnešnej situácii a môže byť aj dobrým misijným nástrojom pozývajúcim dorastencov k viere v Ježiša Krista. Kniha je dobrá aj na besiedku, dorast, letný tábor, či klubovú prácu s deckami a dorastencami. (máme ju aj v slovenčine). Kniha je v ruštine aj ukrajinčine.

K dispozícii je aj leták – modlitba utečenca.

Ak máte záujem o niektorú z kníh, píšte na kancelaria@bjbviera.sk.