Poradenstvo

Všetci ľudia, aj veriaci, čelia v rôznych fázach života náročným situáciám, v ktorých si nedokážu poradiť sami. Môže ísť o závažné životné problémy osobného alebo vzťahového rázu, o nespracované skúsenosti z minulosti, o dlhodobo zdanlivo neriešiteľnú situáciu, no môže to byť aj obyčajná nespokojnosť so súčasnou situáciou z bežného života a o vnútornú potrebu, pohnúť sa v niektorej oblasti dopredu.

Veríme, že v akejkoľvek z takýchto situácií je úžasným darom spoločenstvo s inými veriacimi a možnosť, hľadať a nájsť pomoc v poradenskom procese v rámci alebo mimo rámca našej duchovnej rodiny.

V rámci našej duchovnej rodiny sa poradenstvo odohráva v nasledujúcich formách:

  1. V rámci zborových skupiniek
  2. V rámci služobných tímov
  3. Nadviazanie kontaktu s kazateľom zboru
  4. Žiadosť o modlitbu staršovstva.