PRÍHOVORY STARŠÍCH

POČAS DRUHEJ VLNY OCHORENIA COVID-19

POČAS

PRVEJ

VLNY

OCHORENIA

COVID-19

Michal Kevický:

Usmernenie pre tento čas

Michal Kevický:

Ako sa modliť za vládu

Samuel Antalík:

Hľadajme zvrchovaného Boha (Ozeáš 6)

Miroslav Mišinec:

Ako obstojíme v tejto situácii?

Miroslav Mišinec:

Nech sú naše slová slovami nádeje

Tomáš Majer:

Potešenie v súžení (2Kor 1, 3-4)

Michal Kevický:

Pozvanie na stretnutia cez Zoom a úvod do príhovorov starších