Sčítanie obyvateľov 2021

V súvislosti s prebiehajúcim sčítaním obyvateľov dávame do pozornosti niekoľko informácií z Rady BJB, keďže tohtoročné sčítanie je v niečom nové a jeho výsledky sa môžu dotknúť financovania aj našej cirkvi.

  1. Sčítanie prebieha od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 a je pre všetkých obyvateľov povinné. Viac informácií nájdete na oficiálnom webe k sčítaniu. V sčítaní obyvateľov sa k BJB môžu prihlásiť aj ľudia, ktorí nie sú členmi žiadneho nášho zboru, vrátane našich detí, rodičov, priateľov – najmä tí, ktorým BJB nejakým spôsobom slúži.
  1. Oproti minulým sčítaniam je nová forma sčítania: tento rok sa sčítanie uskutoční elektronicky. To mnohým z nás tento krok zjednoduší, viacerým však skomplikuje. Vláda preto pripravila možnosť tzv. asistovaného sčítania, čo by mohlo pomôcť najmä starším ľuďom, ktorých počítačová gramotnosť im nedovolí sčítať sa elektronicky. Prebiehajúca pandémia však aj tento proces komplikuje a hovorí sa o posunutí termínu asistovaného sčítania. Títo asistenti by zrejme mali pomáhať najmä ľuďom, ktorým nemá kto iný pomôcť. Je tu teda priestor pre kohokoľvek z nás pomôcť svojim rodičom, starým rodičom, členom zboru, blízkym, … (samozrejme, v rámci aktuálne platných protipandemických opatrení).
  1. Druhou novinkou je, že výsledok sčítania bude mať prvýkrát v histórii priamy dopad na rozsah štátneho príspevku cirkvám. V skratke (viac v článku na postoj.sk) sa jedná o to, že ak sa k cirkvi prihlási o 10% viac alebo menej obyvateľov ako pred 10 rokmi, dostane viac alebo menej podpory od štátu. K BJB sa v roku 2001 prihlásilo 3562 obyvateľov. Ak sa teda tento rok prihlási o 357 ľudí menej, dostaneme menej prostriedkov od štátu, čo ovplyvní nedávno schválený rozpočet.

Nechceme robiť žiadnu kampaň ani za každú cenu bojovať o navyšovanie príspevku zo strany štátu – chceme ísť radšej cestou povzbudzovania k štedrosti a obetavosti tých, ktorým BJB slúži a postupne znižovať našu závislosť od štátneho príspevku.

V mene Rady BJB v SR

Ben Uhrin