Seminár o službe deťom

Seminár – tréning pre všetkých, ktorí v zboroch alebo na kluboch, táboroch, či školách stoja v službe evanjelia deťom a dorastencom.

Dátum: 11. – 14. marca 2021

Čas: 9.00 – 17.30

Miesto: Platforma ZOOM

Link na registráciu

Seminár ako slúžiť deťom sa uskutoční skrze štúdium biblickej knihy Jonáš. Viac informácií nájdete v tejto pozvánke a na webstránke vzdelávacieho programu PLA.

Tu nájdete ukážku knihy, s ktorou sa bude pracovať.