Senior klub – máj 2022

Srdečne Vás všetkých pozdravujem. Žiaľ, posledné plánované stretnutie senior klubu sa nekonalo. Avšak verím, že ak dá Pán Boh zdravia a života, koncom mesiaca mája sa už stretneme. A to ako obvykle, posledný štvrtok v mesiaci
                          
                       dňa 26. mája 2022 | 10.00 – 14.00 hod. na Súľovskej ul.
                             Téma: Víťazstvo Golgoty a na nebovstúpenie
Slovom nám poslúži brat kazateľ Paľko Pivka.
Ďakujem
V láske  Kristovej
Jana Makovíniová