Štúdium listu Efezanom

26. august 2018 | Prilba spasenia – Ef 6,17 | Miro Mišinec

19. august 2018 | Meč Ducha – Ef 6,17 | Zlatko Baláž

12. august 2018 | Štít viery – Ef 6,16 | Michal Kevický