TÍ, KTORÍ PROSIA, HĽADAJÚ A KLOPÚ

29. decembra 2019 | Otvorené dvere | Michal Kevický

16. júna 2019 | Tí, ktorí klopú | Michal Kevický

5. mája 2019 | Hľadajte a nájdete alebo Tí, ktorí hľadajú III | Michal Kevický

31. marca 2019 | Tí, ktorí hľadajú II | Michal Kevický

3. marca 2019 | Tí, ktorí hľadajú I | Michal Kevický

3. februára 2019 | Tí, ktorí prosia | Michal Kevický

20. januára 2019 | Božie “A” | Michal Kevický

6. januára 2019 | Náš Otec | Michal Kevický