Trnavská presťahovaná

Po takmer roku sme späť na Trnavskej v staronových priestoroch, ktoré sú určené na stretávanie mládeže, dorastu, besiedky, skupiniek, nácviky chvál… Svoje stretnutia opäť zapisujte do kalendára.

Pozrite si fotky od búracích prác, cez výmenu okien, stavbu nových priečok, sťahovanie až po dokončené nové miestnosti.