Začína ďalšia sezóna BSG – pridaj ruku k dielu

S blížiacou sa novou sezónou BSG máme výnimočnú príležitosť zdieľať našu radosť z evanjelia a hudby s naším mestom. Postavme sa za túto akciu ako zbor aj ako jednotlivci praktickou pomocou, ktorá je momentálne veľmi potrebná:

1. Pozvi svojich neveriacich priateľov: môže to byť príležitosť, aby počuli evanjelium nenúteným spôsobom. Ak sa prihlásiš ako spevák, využi každý nácvik na zámerné spoznávanie a rozhovory s novými ľuďmi. Aj takto môžeme ako spoločenstvo ďalej rásť. Registrácia: BratislavaSpievaGospel.sk

2. Adoptuj si so svojou skupinkou jeden nácvik: Nie všetci máme dar spevu, ale všetci vieme pomôcť s prípravou ľahkého občerstvenia pre spevákov a vytváraním prostredia prijatia a pohostinnosti. Kontakt: miro.misinec@gmail.com.

3. Podpor nás finančne: zvyšovanie cien, rast honorárov pre hudobníkov a výpadok 3. koncertu výrazne zasiahli náš tohtoročný rozpočet. Doteraz sa nám každý rok podarilo pokryť všetky náklady vďaka dobrovoľným príspevkom. Pomôžeš, prosím, nášmu projektu, aby sme v ňom mohli ďalej pokračovať? Viac info a č. účtu nájdeš tu.

Veríme, že aj vďaka tvojej pomoci bude môcť “svietiť” v našom meste a sprostredkovať ľuďom Božiu lásku a starostlivosť.