Zborový tábor 2020 – Remata/Lučatín

  • 26. - 30. augusta 2020

  • Horský hotel Remata

  • YWAM LUČATÍN

Pozývame vás na tohtoročný zborový tábor, ktorý bude veľmi odlišný a špeciálny. Víziu zboru „NEŽIJEME PRE SEBA“ máme možnosť pretaviť do konkrétnej pomoci pre YWAM v Lučatíne.

Pomocné práce sú orientované hlavne na budovu GENESIS, kde je potrebná montáž sadrokartónu, sfunkčnenie elektriny v celej budove, brúsenie a natieranie okien. Máme možnosť ako zbor postaviť sa za toto dobré dielo nielen konkrétnou prácou na budove GENESIS, ale aj finančne. Na tieto práce potrebujeme vyzbierať približne sumu 3000€ aby sa plánované aktivity mohli uskutočniť.

Túžili sme nájsť nejaké ubytovanie v blízkosti Lučatína aby bolo možné za prácou dochádzať a zároveň aby sme ako zbor vedeli byť spolu a mať spoločenstvo. Po viacerých prieskumoch a komunikácií so zariadeniami sme sa rozhodli pre ubytovanie v Hoteli Remata, ktorý už viacerí poznáme.

Ak sa na tábor nechystáte a chceli by ste aj napriek tomu pomôcť, je možné prispieť ľubovoľnou sumou na materiál, ktorý bude skupina dobrovoľníkov pri práci v Lučatíne potrebovať. Suma, ktorú potrebujeme vyzbierať je 3000 €. Takže ak vám to Pán Boh dáva na srdce, nech sa páči číslo zborového účtu: SK38 0900 0000 0001 7189 2437, variabilný symbol prosím uveďte 2630, do poznámky – Lučatín. Ďakujeme.

Všetky podstatné informácie nájdete v prihláške.

PROGRAM

  • Tábor začne v stredu (26.8.) večerou a skončí v nedeľu (30.8.) raňajkami.
  • 27. a 28.8. je naplánovaná brigáda v Lučatíne. Teplé obedy budú robotníkom privezené z Rematy.
  • Denný program pre tých, ktorí sa rozhodnú nezúčastniť prác v Lučatíne, je individuálny.
  • Večerný program bude formou táboráku, budeme môcť chváliť Pána Boha, ďakovať, byť spolu a čo-to si aj opiecť 🙂
  • Program pre deti počas dňa v Remate sa bude vyvíjať od toho, kto z prihlásených bude ochotný s touto oblasťou pomôcť. Program bude menej organizovaný ako po iné roky, bude voľnejší a bude len pre deti do 7 rokov.
  • 29.8. bude oddychový deň a či už ho pojmete aktívne (výletom) alebo pasívne (pobytom a čvachtaním sa v Remate) bude úplne na vás. Večer budeme mať spoločné zhromaždenie.
  • 30.8. z Rematy odchádzame a do 10:00 musíme vypratať izby