Zborový tábor Ranč Kráľova Lehota – august 2021

Fotil: Viktor Štrba, Jožo Petrovič