Kázeň na hore VI. – Mt. 5,27-32

Ako nastavíme latku?

Ježiš pokračuje v popise toho, ako si Boh predstavuje, že budeme pristupovať k našim vzťahom. V tomto texte sa špecificky venuje postoju k osobám opačného pohlavia – mužov k ženám a žien k mužom a postoju k rozvodu. Jeho názor je znova veľmi radikálny. Ježiš posúva latku na úroveň, ktorú svet, v ktorom žijeme, nie je ochotný alebo schopný prijať. Ako sme na tom my?

Aplikačné otázky k textu:

1. Aká je úroveň čistoty mojich očí a rúk vo vzťahu k osobám opačného pohlavia? Ako mám nastavenú latku?

2. Ktoré situácie alebo prostredia sú pre mňa zdrojom pokušenia a kompromisov v tom, ako sa dívam na osoby opačného pohlavia alebo ako sa k nim správam?

3. Čo môžem spraviť, aby som sa posunul/a o krôčik bližšie k takému radikálnemu postoju, aký mal Ježiš?

 

Doplňujúce dokumenty na stiahnutie:

Štúdia o rozvode a opätovnom uzavretí manželstva z Bethlehem Baptist Church

Štúdia o rozvode a opätovnom uzavretí manželstva z Bethlehem Baptist Church – anglická verzia