1. Čo stojí za disciplínou teenagera? Silný vzťah.
Martina Vagačová – odborníčka v oblasti rodičovského poradenstva
Tínedžerský vek je pre rodičov notoricky náročný. Rovnako ako v období „vzdoru“ teenageri vyzerajú, že majú v úmysle urobiť pravý opak toho, čo požadujeme. A stále ide o to isté. Potrebujú formovať svoju identitu a vyriešiť to, čo je pre nich dôležité. Ich integrita by bola narušená jednoduchým vykonaním toho, čo požaduje rodič, pretože to vyžadujeme. Musia uveriť, že je to pre NICH správna vec.

2. Ako pomôcť teenagerovi robiť múdre rozhodnutia?
Martina Vagačová – odborníčka v oblasti rodičovského poradenstva
Rozhodovanie o „strednej ceste“ je pre rodičov vždy ťažká práca. Je to ako kráčanie po tenkom ľade medzi prílišnou ochranou a poskytovaním väčšej slobody, v ktorej sa dospievajúci učí samostatne a zodpovedne žiť. Výskumy mozgu ukazujú, že teenageri vo veku 13-18 rokov potrebujú pomoc a vedenie pri rozhodovaní. A to preto, lebo oblasť mozgu zameraná na potešenie má v tomto období tendenciu prevládať nad rozumovou časťou.

3. Komunikácia s teenagerom
Danny a Clara Jones
Vzájomná dôvera, otvorenosť a pravdivosť, nehodnotiace počúvanie, povzbudzovanie a podpora, vyjadrovanie vlastnej potreby bez posudzovania, účinná komunikácia v konflikte, zmysel pre humor…

4. Aký Boh láka teenagera?
Psychoterapeut Zoltán Mátyus
„Aký otec, taký Boh…“ Pre teenagera je vzťah s rodičmi základom a odrazovým mostíkom pre vzťah s Bohom. Hľadajú pravdu, aj pravdu o Bohu.