Rekonštrukcia na Trnavskej

V zborových priestoroch na Trnavskej vlastník budovy realizuje veľkú rekonštrukciu. Zborovú kanceláriu máme teraz na Banšelovej 19 v blízkosti TWR.

Predbežný termín ukončenia rekonštrukcie na Trnavskej bol 30. september, ale podľa aktuálnych informácií to momentálne je január/február 2022.