Ester Jankovičová: Božie sprevádzanie v hmle

Moji milí,
moja viera, dôvera v Božie sprevádzanie aj v týchto časoch dostáva zabrať, lebo sa cítim vyslabená po tom, čo som za 5 rokov sprevádzala a odprevadila k Nebeskému Ockovi mojich dvoch manželov, Tomáša Krišku a Slávka Jankoviča. Znovu si pripomínam, že nechcem hľadať Božiu blízkosť, pomoc, sprevádzanie, pokoj, zdravie… a iné “produkty” Božej moci, blízkosti a priazne, ale JEHO SAMOTNÉHO! Oživil sa mi výrok Johna Pipera: “Boh je v nás najviac oslávený, keď sme najviac uspokojení v ŇOM.”
Pre inšpiráciu, povzbudenie a modlím sa, aby na Božiu slávu posielam moju nedávno nahranú reláciu o tomto Božom sprevádzaní v mojom živote. Snažím sa iba byť poslušnou výzve apoštola Pavla v 2Kor 1, 3-4: “Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, ABY sme potešením, ktorým nás potešuje BOH, mohli potešovať tých, čo sú v AKOMKOĽVEK SÚŽENÍ.”
Je to svedectvo Božieho príbehu a ja som iba účastník.
Moje svedectvo si môžete vypočuť na tomto linku.
Ester Jankovičová